Blog

Jak jsme dobývali Čínu

Z Ostravy až na konec světa! Tak znělo heslo pana Minaříka z Úřadu vlády České republiky, který připravil cestu mou, pana děkana Slivky a pana profesora Pištory až do Kunmingu, hlavního města provincie Yunnan. Proč právě tohle město jihovýchodní části Číny, kde cesta trvala hodně dlouhých 34 hodin?  Protože tady se nachází velká část nerostného bohatství Číny a vykutat je ze země vyžaduje připravené odborníky.  A naše univerzita vychovává takové lidi bez mála 300 let.  Toho si všimli nejen na našem Úřadu vlády pan Minařík, který nás také na celé cestě doprovodil, ale i tady v Kunmingu, kde na hotelu píši i tento blog.  Cílem naší mise nebylo pouze  podepsat memorandum o spolupráci mezi Yunnan Land & Resource Vocational College a naší univerzitou, ale hlavně uvést v život projekt vzdělávání jejich pedagogů a studentů.  To, že součástí společných aktivit by měl být i výzkum a vývoj není snad třeba ani dodávat.  Musím přiznat, že takové memorandum za účasti televize, velvyslance naší republiky a dalších představitelů jsem v historii naší univerzity ještě nepodepisoval. I z toho důvodu považuji tento krok za průlomový v naši spolupráci s “říší středu”.  Hornictví je nepochybně naší tradicí, ale současná dynamika rozvoje Číny může touto cestou využít nejen naši dlouholetou zkušenost v této oblasti, ale i otevřít pomyslné brány dalším kontaktům se všemi fakultami naší vysoké školy.  Je třeba se rychle přidat k těm ze zemí EU nebo Ameriky, kteří si uvědomili, že spolupráce s Čínou je klíčová a nelze ji pominout. Onen pomyslný vlak spolupráce s touto nejrychleji se rozvíjející ekonomikou světa totiž kolem nás projede jenom jednou. Pokud nenastoupíme, tak se budeme jen dívat na jeho koncová světla a přemýšlet o tom, proč jsme do něj nenaskočili a kde s jsme udělali chybu. Musím přiznat, že mi dělalo hodně dobře, když se o naši univerzitě hovořilo jako o velmi respektované a utvrdilo mě to v tom, že naše vysoké školství není na tom tak špatně, jak si sami snažíme někdy vsugerovat.

Nechci hovořit o vyhrnutých rukávech a práci, která s rozvojem této spolupráce souvisí. Může to znít jako klišé, ale je to závazek, který jsme slíbili dodržet při večeři, kde se konzumovala neuvěřitelná jídla a upíjely snad ještě neuvěřitelnější nápoje (kdo mi nevěří, může se podívat na pražené červy a kobylky, které jsme s velkým odhodláním chroustali).  Slíbil jsem, že se za rok s prezidentem Yunnan College znovu sejdeme a  zhodnotíme, jak se nám daří spolupracovat. Jsem přesvědčen, že to bude nepochybně zajímavý projekt a stejně tak jsem přesvědčen, že by si tu místní kuchyni měli vyzkoušet i další! ;-) 

Kunming