Blog

Klíčové směry výzkumu

 

Nevím jak se vám daří dodržovat svá předsevzetí ze začátku roku, ale já jsem zatím sundal pouze kilo a půl. S bídou.  Na to jaký mám hlad, bych řekl, že to je nejméně pět. Důležitější je, že se daří naplňovat další předsevzetí.  Jedno z nic bylo definovat klíčová témata výzkumného zaměření, která prokáží to, čemu se v Evropě říká excelentnost a na kterých můžeme do budoucna stavět svůj statut výzkumné univerzity. Dohoda celého kolegia je následující:

  • Suroviny, energetika a ekologie
  • Informační technologie
  • Nové materiály, konstrukce a technologie
  • Bezpečnostní výzkum
  • Konkurenceschopné strojírenství
  • Řízení, rozhodování a modelování ekonomických a finančních procesů.

Tato témata by měla procházet napříč všemi našimi fakultami, ústavy a celoškolskými pracovišti.  Jsou to témata, která mají za sebou výsledky a potenciál do budoucna.  Ne všechny oblasti jsou na tom stejně.  Některé mají výrazně delší historii i významnější výsledky.  Některé jsou spíše v očekávání a musí svou schopnost stát se excelentními centry výzkumu teprve prokázat. Zatím jediným projektem, který se dostal mezi velké národní infrastruktury výzkumu v rámci ESFRI cestovní mapy je projekt našeho superpočítače, a to je málo. 

Je ale nutné se podívat i dále.  Nestačí jenom určit klíčová témata.  Také není třeba propadat panice, pokud se tam to moje nenachází.  Chceme mít výzkumné podhoubí a hledat i další možnosti. Smyslem definování klíčových témat je k nim vytvořit koordinační týmy, které dané téma musí umět prosazovat, mezioborově integrovat, definovat další cíle a hlavně stanovit jak se budou do budoucna financovat.  Měli bychom pracovat společně a nikoliv spolu soupeřit! Teď jsme získali peníze na vybudování výzkumných center z OP VaVpI, ale dalším a možná ještě těžším úkolem bude je udržet a dále rozvíjet.  Už proběhlo setkání k prvnímu z uvedených témat, kde koordinační tým je složen z pánů profesorů Čermáka, Obroučky, Slivky a doc. Ochodka.  Kromě nich se za vedení budu jednání účastnit já a předpokládám i prof. Strnadel, který má vědu a výzkum v náplni svého prorektorátu.  Ten už má také svůj první úkol: zpracovat jasný, výstižný a stručný materiál o těchto našich klíčových oblastech výzkumu, který můžeme dát do ruky politikům a všem těm, kteří budou rozhodovat o naší budoucnosti.  Ještě jedna věc, zatím nás pro oblast moderního strojírenství založeném na mechatronice a dalších technologiích s vysokou přidanou hodnotou nenapadlo nic lepšího než název Konkurenceschopné strojírenství.  Dejte mi vědět, máte-li lepší název.

Příště o dalších předsevzetích, teď jdu schroupat jablko, abych zahnal hlad.  Nebo, že bych to vyřešil jinak?  Jeden můj kamarád říká, že hlad je převlečená žízeň ;-)