Blog

Učíme draze nebo levně?

8760! To je celkový počet předmětů, který nabízíme našim studentům.  Hmm.  Když to přepočtu na těch necelých 24000 studentů, které máme, tak se dostáváme k poměru 3 studentů na jeden předmět.  To mi začíná připadat jako poměr, který si nemohou dovolit ani ty nejlepší univerzity na světě.  Jistě, ne všechny předměty se otevírají a jsou živé, ale přesto je si třeba uvědomit, že každý takový předmět musí mít svého přednášejícího, cvičícího a garanta s odpovídajícími tituly.  Nepochybuji ani o tom, že řada předmětů jsou si hodně podobné a obsahově se překrývají.  Když namísto jednoho dobře definovaného a jediného předmětu mám tři, které navíc učí různí lidé, tak bude určitě problém s jejich návaznostmi, a to nemluvím o té spoustě zkoušek a zápočtů v semestru navíc.  Když jsem studoval já, tak jsem si plánoval jednu zkoušku na týden, dnes studenti běžně stíhají i více zkoušek za den. Není pochyb o tom, že tady kvantita jde na úkor kvality.  Dobrá zpráva je, že jsme se s děkany domluvili na tom, že budeme v tomto muset podniknout kroky a udělat něco, co by se dalo nazvat re-engineeringem studijních programů.  Musíme výuku konsolidovat, propojit mezi fakultami, tím jim zkvalitnit a hlavně zefektivnit.  Základem dobré výuky totiž není učit všechno, ale umění sdělit to, co je podstatné.