Blog

Francouzské ceny mladým vědcům

Každý rok touto dobou probíhá v noblesní atmosféře francouzské ambasády oslava svátku vědy. Udělují se ceny nejlepším mladým vědcům za jejich práce v oblastech farmacie, lékařství, počítačových věd a chemie. Záštitu a ceny předává nositel Nobelovy ceny profesor Jean-Marie Lehn, vše uvádí charismatický pan velvyslanec a atmosféra je skutečně výjimečná. I následující koktejl je veden ve francouzském střihu se sklenkou originálního šampaňského. Co je však na tom všem nejdůležitější? To, že se stejně jako vloni stal vítězem ceny Josepha Fouriera náš student, tentokráte to byl Michal Merta, a z úst některých porotců jsem slyšel, že to bylo vítězství jasné a plně zasloužené. Mimochodem pan prorektor Štech z Karlovy univerzity mi sdělil, že na tento fakt jemně upozornil i lidi z Matematicko-fyzikální fakulty: ... jak je to možné, že cenu z oblasti počítačových věd pořád vyzobává Ostrava". ;-)  

Byla to velká radost a mě při jedné z úvodních řečí přišlo důležité všem těm laureátům říct, že mi je moc líto, že namísto abych ceny dostával, tak je předávám. Protože ...jediná logika, kterou rektoři používají, je ta, která je obsažena v právních dokumentech, a matematika se scvrkla na trojčlenku, kterou proháníme v excelovských tabulkách. Kdeže je tedy v naší práci to kouzlo vědy". Když pak tlumočnice tuto větu přeložila do francouzštiny, tak se ke mně naklonil pan velvyslanec a česky mi sdělil: "Pane rektore, my velvyslanci jsme na tom stejně". :-) Takhle příjemný svátek vědy to byl.