Blog

Kam směřujeme

Vždy je dobré mít představu o tom, kam se kráčí. Platí to v jak v osobním, tak ve firemním, tak i v univerzitním životě. Když byl v minulosti zahájen projekt KREDO, který prostřednictvím evropských peněz financuje ministerstvo školství, dal si za cíl odhadnout výhled vývoje vysokého školství v ČR. V tomto týdnu Akademický senát projednal první oficiální výstup za naši univerzitu nazvaný Strategický plán rozvoje do roku 2020 (2030). Blog určitě není tím pravým místem na prezentaci všech 23 stran, rád bych ale prezentoval alespoň hlavní priority pro rok 2020 a dále pak pro rok 2030. Takže tady jsou:

PRIORITY 2020

 1. Kvalita studia a studijní výsledky
 2. Udržitelnost výzkumné infrastruktury
 3. Mezinárodní odborná spolupráce v rámci EU a třetích zemí
 4. Stabilní financování a zajištění udržitelnosti
 5. Mezinárodní rozměr personálního zajištění akademických pracovníků
 6. Praxe jako součást výuky
 7. Podpora transferu technologií
 8. Posilování spolupráce s průmyslem, včetně stabilního příjmu ze smluvního výzkumu v kontextu ČR
 9. Orientace na tři klíčové oblasti ve vzdělávání (technologie, inženýrství a ekonomie)
 10. Postupné zavádění oborů orientovaných na výzkum
 11. Zahraniční studenti

PRIORITY 2030

 1. Mezinárodně uznaná kvalita studia a studijní výsledky
 2. Mezinárodní uznání úrovně výzkumu
 3. Globální rozměr spolupráce univerzity
 4. Mezinárodní rozměr personálního zajištění akademických pracovníků
 5. Spolupráce s průmyslem na mezinárodní úrovni
 6. Vytvoření finančního zázemí pro další rozvoj univerzity
 7. Významný ekonomický přínos z transferu technologií
 8. Vzájemně propojená a efektivní výuka v oblasti vědy a technologií, inženýrství a ekonomie
 9. Pevné ukotvení oborů orientovaných na výzkum
 10. Smart kampus, udržitelná infrastruktura
 11. Zahraniční studenti - samoplátci

Budu rád, když se na svých fakultách nad těmito prioritami zamyslíte a prostřednictvím děkanů je budete připomínkovat, jde o budoucnost nás všech.