Blog

Omezování suverenity nelze tolerovat

Dovolte mi, abych tento blog věnoval vážnějšímu tématu. Prezident České republiky Miloš Zeman se rozhodl, že nepodepíše dekrety třem docentům, kteří byli navrženi na jmenování profesorem. Jedná se o pracovníky, kteří splnili všechny zákonné podmínky a úspěšně prošli jmenovacím řízením na Univerzitě Karlově a na Vysoké škole ekonomické. Prezidentovo jednání pokládám za nepřijatelné, proto jsem se připojil k výzvě České konference rektorů a nezúčastním se slavnostního aktu jmenování profesorů, který se uskuteční už zítra v tradičních prostorách Karolina. Považuji to za důležité gesto solidarity, které popsané jednání odsuzuje jako neoprávněné vměšování se do suverenity vysokých škol. Kvalitu profesorů musí, podle pevně stanovených pravidel, posuzovat nikoliv představitel státu, ale akademická obec, která rozhodla tak, jak rozhodla. Věřím, že k této solidaritě nalezne sílu většina představitelů akademické obce.