Blog

Nepochopení věcí zjevných

Možná jste zaznamenali zprávu rektorů v médiích, že nám na vysokých školách hrozí v příštím roce propad rozpočtu o 800 mil. Kč! Už letos to bylo o 400 mil. korun méně, ale MŠMT se pokusilo tento deficit zčásti kompenzovat ze svých zdrojů. Argumentace Ministerstva financí je, že přeci ubývá žáků”, a tudíž nemůžeme chtít stejně peněz. Tak předně, studenti vysokých škol nejsou žáci, ale lidé, kteří z Humboldtovy definice o univerzitách spolupracují se svými profesory a měli by se s nimi podílet na řešení výzkumných úkolů, na vývoji nových technologií a obecně rozšiřovat vědecké poznání. Že se tak mnohdy neděje, je způsobeno právě tím, že se v minulosti z univerzit udělaly pouze vzdělávací instituce, ve kterých věda a výzkum paběrkovaly a z akademického prostředí se vytratila tvůrčí práce. Masifikace vysokoškolského vzdělávání v letech následujících tento princip jen potvrdila. Pokles studentů daný demografickým vývojem by tak mohl být cestou ke zlepšení této neutěšené situace, ale pouze za předpokladu, že prostředky na vysokých školách budou alespoň zachovány. V opačném případě můžeme zapomenout na zvyšování kvality a české vysoké školy nečeká nic jiného než nestoudné živoření, protože už není odkud brát a takové podfinancování kompenzovat. Je potřeba věci chápat jinak, než “že žáků je méně”. Chystá se setkání předsednictva České konference rektorů s ministry financí i školství, můžeme tedy počkat na jeho výsledek. Že je ale třeba být stále ve střehu, platí od doby, kdy už jsem to jednou před léty na tomto blogu napsal.