Blog

Jaký bude?

Nebude řeč o ničem jiném než o rozpočtu univerzity pro letošní rok. V pondělí k nám doputovaly první oficiální podklady a já Vás tak mohu informovat o tom, jak to bude vypadat. První zpráva patří mezi ty špatné. Demografický vývoj, pokles počtu studentů a váha 75 % tohoto ukazatele znamená pokles našich příjmů na vzdělávání o 25,8 mil. Kč. Bohužel, systém financování postavený na normativu o průměru 35 tis. korun na jednoho studenta, zcela zjevně nereflektuje potřebu navyšování kvality vysokoškolského vzdělání, která se sice skloňuje všude ve všech pádech, ale skutek jako obvykle utek. Další zprávy patří mezi ty příjemnější. Na studentskou grantovou soutěž jsme dostali o 2,3 mil. Kč více a také institucionální podpora vědy a výzkumu naší vysoké školy je vyšší o celých 19,6 mil. Kč. Když to tedy sečteme a podtrhneme, tak jsme na tom asi o 3,9 mil. korun hůře než loni. To není nic, co by se nedalo zvládnout. Navíc oproti minulému roku máme jednu velkou výhodu. Nemusíme spolufinancovat již ukončené projekty OP VaVpI, což bude znamenat nemalé prostředky navíc. Suma sumárum by tento rok mohl být o něco lepší než ten loňský, ale na radostné tance to pořád není.