Blog

... kde si můžeme vydělat?!

Protože jsem měl možnost se více než po třiceti letech opět potkat s Ivanem Lendlem a zúčastnit se tenisové exhibice s jeho přáteli, napadlo mne si začít přivydělávat stejným způsobem.  Máme na naší univerzitě řadu skvělých sportovců včetně tenistů a myslel jsem si, že i já bych přispěl svou trochou do mlýna.  Pak mě při ranním oblékání meziobratlová ploténka skřípla nerv a bylo jasné, že tudy cesta nevede.  Co ale umíme neméně dobře je věda, výzkum a vývoj.  Svědčí o tom cca 5 miliard, které by naše univerzita měla čerpat z fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.  Velká část těchto prostředků sice směřuje do investic, ale součástí těchto projektů jsou také finance na nastartování týmů, včetně mezd jejich členů.  Tato nezanedbatelná podpora nám může alespoň částečně vytrhnout trn z paty způsobený výpadkem financování vzdělávací činnosti.  Jenom u projektu superpočítače IT4Innovations částka na mzdy činí téměř 200 mil. Kč, což je de facto roční rozpočet dvou středně velkých fakult na jeden rok.  Tyto prostředky na tzv. start-up granty jsou velkou šancí pro mladé talentované výzkumné pracovníky, kteří dostanou možnost pracovat na výjimečné technice a s nejmodernějšími technologiemi.  Velké šance máme také v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde jsme za posledních několik let získali 303 mil. Kč. Nemusíme se ale dívat jen na tyto velké projekty z evropských fondů.  V ostatních grantových agenturách jsme také stále úspěšnější, meziroční nárůst 10% to jednoznačně dokazuje.  Ani vzdělávání nestojí stranou našich dalších možností.  Snad jste už zaznamenali novou výstavu o architektuře Pekingu.  Tu nám poskytlo velvyslanectví Číny a je to další krok k tomu, jak si porozumět a vytvořit na naší univerzitě zajímavé místo pro studenty přijíždějící z této velké země, která se s velkou pravděpodobností už příští rok stane největší ekonomikou světa.  Nejde jen o to, že by si tito studenti za své studium platili, ale také o to prestižní - být skutečně univerzitou mezinárodního charakteru a významu.  Všechny ty věci však nebudou jednoduché, bude to znamenat velké nasazení nás všech, akademických i administrativních pracovníků.  O tyto peníze budeme muset bojovat, ale já jsem v tomto optimistou.  A když nám k tomu opět pomůže město Ostrava, tak jak tomu činilo a činí už několik let, můžeme celou krizi využít ve svůj prospěch.  Ne nadarmo se říká: “ ... co tě nezabije, to tě posílí”.