Blog

Nebojte se provokovat!

Nebojte se provokovat! Tento vzkaz nám napsal prezident Miloš Zeman do naší kroniky 12.11. po besedě se studenty na půdě naší univerzity.  Je pravda, že on sám s tím nemá problém a nepochybně tak mnohdy naši společnost rozděluje. Nemusí jít jen o vulgarismy, které zcela určitě do živého vysílání nepatří (ty nepatří vlastně nikam, neboť podle ředitele Ústavu pro jazyk český Karla Olivy, mají sloužit výhradně k upuštění páry ve vypjatých situacích), ale i o celou řadu prohlášení a projevů ve vztahu k Číně či Rusku. Zjevně se to všechno sečetlo na shromáždění studentů v Praze na Albertově, kde se mávalo červenými kartami a létala vajíčka.  Přiznám se, že tahle forma protestu mi nepřipadá vůbec vhodná a jsem o to více rád za to, že naši studenti přišli na setkání s prezidentem diskutovat a provokovat tak, jak se to má dělat na akademické půdě.  S noblesou, kterou, jak vidno, ocenil i sám prezident.  Jsem rád, že se naši studenti takto chovali.  Provokativní dotazy doplnily ty ryze odborné a setkání mělo smysl pro všechny zúčastněné.  A o tom právě akademická půda je. Nebát se diskutovat, klidně i provokovat. Slušně a s respektem k názoru toho druhého. To má smysl.