Blog

61 let o svařování...

Ve dnech 23. – 25. května 2017 jsem se potřinácté zúčastnil odborné konference XXXIII. Dnů svařovací techniky pořádané ESABem Vamberk v Rychnově nad Kněžnou. Říkáte si, co je na této konferenci zajímavé? Přece technologie svařování je známá z dob Řecka, asi 600 let před naším letopočtem. Dnes svařování, pájení a tepelné dělení někteří berou jako věc normální a běžnou. Vždyť tvrzení „Já mám doma moderní svářečku za 5 000,-Kč a zavařím s tím vše, co potřebuji, tak co z toho děláš vědu...“, asi znáte. Mnoho lidí ale zapomíná na to, že svařovat doma plot, není určitě svařování na klasických a jaderných elektrárnách, svařování mostních konstrukcí, karoserií automobilů, svařování dílů letadel, svařování lékařských nástrojů a pomůcek, až po svařování plastů, ve kterých se k nám dostává voda, plyn apod. To už je jiná kategorie náročnosti a hlavně bezpečnosti svarových spojů. Proto si vážím toho, že firma ESAB Vamberk, s.r.o. udržela tradici „nejstarší svářečské konference“ u nás. Již 61 let (konference je pořádána každé dva roky) se odborníci vzdělávají a dovídají informace o oboru, který se trvale rozvíjí. Sami uznáte, že od kovářského svařování, svařování elektrodou a plamenem, až po svařování laserem, plazmou a elektronovým paprskem, jsme urazili kus cesty. Taky mě těší, že nejstarší aktivní profesor v této oblasti u nás je prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. z naší VŠB-TU Ostrava, Fakulty strojní. Ani dámy nepřišly zkrátka, letos jich bylo 8 (z celkových cca 160 účastníků), z toho dvě přednášely. Za tři dny jsem se dověděl mnoho novinek a doufám, že se znovu vrátím naplno ke svařování po ukončení mého působení ve funkci děkana FS. Letos je to již 30 let, kdy jsem v oboru začal pracovat. Ale i já jsem si udělal radost a něco vymyslel pro udržování odbornosti „v domácí dílně“. Objednal jsem si krásnou svářečskou mašinku CADDY MIG C160i na plněnou (trubičkovou) elektrodu s vlastní ochranou, bez nutnosti sušení a shánění elektrod, bez nutnosti shánění tlakové láhve s plynem. Stačí pouze zdroj a 4,5 kg cívka s trubičkou 0,8 mm, 220 V, kukla, rukavice, vhodný oděv a můžu svařovat. Kutilové, co na to říkáte...?