Blog

(Ne)stěhování

Minulý týden ve vstupech České televize, které se věnovaly našemu kampusu, zazněla z úst paní redaktorky zavádějící informace, že se budou do porubského areálu stěhovat naše dvě fakulty - ekonomická a bezpečnostního inženýrství. Nebudou, alespoň v nejbližších minimálně dvaceti letech!!! Jednak nemám stěhování rád;-), ale hlavně proto, že do rekonstrukce těchto dvou budov investujeme stovky milionů. Chceme konečně pro naše ekonomy a bezpečnostní inženýry vytvořit důstojné podmínky pro práci, jejich budovy to už dlouho potřebují. Nakonec jsem to před dvěma týdny potvrzoval i 1. náměstkovi pro finance našeho ministra školství, panu Ziklovi. Kde se tedy tato informace objevila a co za ní stojí? Během přípravy našeho rozhovoru jsem se paní redaktorce zmínil, že generel rozvoje naší univerzity předpokládá, že budoucnost našeho kampusu spočívá v jeho rozšíření a propojení. V budoucnosti by se z Opavské ulice mohla stát oblast pěší zóny, která by propojila hlavní areál a Fakultu stavební. Potom lze uvažovat o postupném přesunu dalších dvou fakult. Kdy se tak stane, a zdali vůbec, však závisí na spoustě okolností. Musíme nejprve zajistit návratnost našich investic do stávajících areálů. Dále by tady musela být vůle ze strany těch, kterých by se takové stěhování akademických národů týkalo. A vůle musí být i ze strany MŠMT tyto záměry potvrdit a hlavně zafinancovat. Ale mít všechno na jednom elegantně řešeném místě je přeci vize nejen logická, ale především lákavá. Co myslíte?!