Blog

Šance pro nás pro všechny

Začátkem týdne jsem měl možnost navštívit téměř všechny velké podniky v Moravskoslezském kraji. Vyjma OKD, které se potýká s insolvencí, jsem zaznamenal zásadní věc. Je to obrovský hlad po absolventech technických oborů. Naše i zahraniční společnosti chystají investice v řádu miliard, ale nutnou podmínkou jejich úspěšné realizace je dostatečný počet kvalifikovaných techniků. Nehovořím o desítkách, ale o stovkách a tisících pracovních míst. Navíc je zájem spolupracovat v oblasti vědních oborů, které na naší vysoké škole léta pěstujeme. Odnesl jsem si jeden důležitý úkol. Musíme nastartovat další kola jednání s těmito společnostmi, bez vzájemné komunikace to nepůjde. Bohužel mám někdy pocit, že se po dobrém začátku věci postupně vytrácejí. Důvodem, který často slyším, je to, že to moc „nepomáhá hodnocení vědy“. Špatná úvaha. Není tomu tak. Také proto dnes na Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace hovoříme o společenské prospěšnosti výzkumu, který se už dnes v hodnocení vědy projevuje a jeho význam v budoucnu poroste.  A to je pro nás pro všechny, akademické pracovníky, vědce a v neposlední řadě studenty, velká šance. I proto, že to umíme lépe než mnozí ostatní.