Blog

Budou nás následovat....?

Koncem ledna jsme pořádali pravidelný Den otevřených dveří 2016 Fakulty strojní VŠB-TUO v Nové Aule naší univerzity. Pracoviště fakulty seznamovaly potencionální studenty se studijními programy, ale hlavně s činnostmi, které na první pohled nejsou tak vidět. Například, víte že „dopraváci“ spolu s dalšími pracovišti sestrojili studentskou formuli? Víte, že strojaři umí vařit pivo, vyrábět popcorn i roboty, upravovat motocykly, opravovat a pilotovat letadla, vyrábět „součásti“ pro naše lékaře, konstruovat automobily i těžní velkostroje, tisknout dílce ve 3D, apod...? Výčet činností a výrobků, spojených se strojaři, by byl velice dlouhý. Fakulta strojní VŠB-TUO nabízí studentům a absolventů perspektivní zaměstnání. Vždyť nezaměstnanost našich absolventů je téměř nulová. Jsem rád, že na letošním DOD2016 FS se zúčastnilo 15 firem, které mají o naše absolventy obrovský zájem. Ty představily možnosti zapojení studentů již v průběhu studia do procesu výzkumu, vývoje a výroby s následnou možností získat zaměstnání. I letos jsme se snažili přinést něco nového a jednalo se dvě novinky. K první z nich patřilo vystoupení „Smokemana“, který představil svět energií a jejich sílu. Ta druhá se týkala našich následovníků. O kom je řeč? No přece o dětech z naší Univerzitní mateřské školky VŠB-TUO. Ani já jsem nevěřil, jak bezprostředně reagovaly na formuli, roboty, autíčka, aj. Dokonce se nebály ani (poněkud hlučného) představování energií Smokemanem. Paní ředitelka mi sdělila, že děti nechtěly odejít ani na oběd, jak se jim u nás líbilo. Mimořádně mě potěšilo, že jsme těm nejmenším představili naší fakultu zábavnou formou a doufám, že v budoucnu z některých z nich, budou strojaři..... Nestihli jste Den otevřených dveří 2016 Fakulty strojní VŠB-TUO? Nevadí, zde naleznete záznam.