Blog

Není to vůbec špatné

Vždy, když se mění metodika hodnocení čehokoliv, tak se mi ježí (teď už šedivé) vlasy hrůzou. Velmi nepříjemně se nás dotkl v minulosti zavedený princip financování výuky, který ze dne na den opustil přerozdělování založené výhradně na počtech studentů a zavedl ukazatele kvality, kterými jsme za pouhý rok nedokázali nahradit následný výpadek finančních prostředků. Letos poprvé jsme se dostali, právě díky ukazatelům kvality, do kladných čísel. Radikálně nám narůstá výkon v oblasti vědy a výzkumu, což nám pomáhá nejvíce. Proto jsem trochu znejistěl, zdali nová metodika hodnocení vědy a výzkumu nepovede k něčemu podobnému. První neoficiální výsledky jejího uplatnění mi ale udělaly radost. Dokonce jsme se v žebříčku hodnocení vědeckého výkonu univerzit posunuli o jednu příčku výše, navíc mezi prvními deseti máme nejvyšší nárůst výkonu (cca 3,5%). Je nadmíru důležité, že jsme se dostali do čela peletonu univerzit, u kterých už metodika nehraje zásadní roli. Přechod k většímu hodnocení kvality výsledků vědy a výzkumu, který nová metodika sleduje, nám jednoduše vyhovuje. Takže si snad mohu dovolit napsat: "není to vůbec špatné!" ;-)