Blog

Trocha dobrého na začátek nového roku

„První vyhrání z kapsy vyhání“ a „jak na Nový rok, tak po celý rok“. Dvě úsloví, která si tak trochu protiřečí, ale já se přikláním k tomu druhému. To proto, že byly zveřejněny výsledky vědy a výzkumu za uplynulé období a naše vysoká škola poskočila v celkovém pořadí výzkumných organizací o jedno místo kupředu. Navíc jsme překročili magickou hranici 100 tisíc bodů a jen něco málo, asi 1,5 tisíce bodů, nás dělí od Vysoké školy chemicko-technologické, která rozráží vzduch v pelotonu těch nejlepších těsně před námi. Jsem přesvědčen o tom, že to je výsledek více než dobrý, protože dynamika našeho růstu stále stoupá. Proto věřím, že bude pozitivní nejen celý tento rok, ale i ty příští. Chtěl bych Vám všem, v kontextu této zprávy, popřát vše nejlepší do nového roku. Ale podotýkám: v případě, že Vás Vaše partnerka či partner nechce nechat dopsat kvalitní článek do časopisu s vysokým impaktním faktorem, tak se jim věnujte. Ten článek fakt počká ;-).