Blog

Prof. Jerome Friedman

Po dvou letech jsme měli tu čest přivítat na půdě naší vysoké školy v pořadí už druhého nositele Nobelovy ceny za fyziku Prof. Jeroma Friedmana. Mám nesmírnou radost z toho, jak byl tento už pětaosmdesátiletý pán přijat a jakou i on měl obrovskou radost z přeplněných přednáškových místností, ve kterých probíhala setkání s našimi studenty a akademiky. V mém případě to je už třetí nositel tohoto nejvyššího vědeckého ocenění, se kterým jsem měl možnost osobně hovořit a mohu tedy i říci, co tito výjimeční lidé mají společného - vnitřní vyrovnanost a neuvěřitelnou skromnost. O to více pak zahřeje, když slyšíte slova chvály o tom, jaké máme studenty a výjimečný campus, kterým byl nesmírně nadšený. Od člověka, který strávil většinu svého života na MIT to potěší o to více. I já se vždy snažím si z takových setkání něco odnést. Něco, čemu se česky říká message ;-). V případě prof. Alberta Ferta to byla věta, kterou končil svou přednášku -  "Trust your imagination" a v případě prof. Jerome Friedmana něco, co určitě rád uslyší každý technik - "Science needs engineers and engineers need science". Co dodat více :-)