Blog

Fakta o výsledcích vědy a výzkumu

Na vědecké radě každoročně projednáváme zprávu o vědě a výzkumu. Je to hutný materiál o šedesáti stránkách, který hodnotí jak jsme byli v minulém roce v této oblasti úspěšní.  Nejprve jsem přemýšlel o tom, že Vám ho tady zkopíruji, ať máte na víkend co číst.  Pak jsem si uvědomil, že v dnešní době je čas číst pouze textovky a pokud možno krátké blogy, proto jsem od svého úmyslu upustil a budu se soustředit jen na ta nejzákladnější fakta.  Česky se tomu říká “management summary” ;-). Takže Vám je tady předkládám.

Celkový objem finančních prostředků, které jsme získali na vědu a výzkum, činí 730 mil. Kč. To je o cca 130 mil. více než v předcházejícím období, což je nepochybně dobrá zpráva.  Je to 34%  celkových prostředků univerzity, když do nich nezapočítáme investice.  V rámci institucionální podpory jsme získali téměř 186 mil. Kč (8. místo v žebříčku univerzit) a více než 50 mil. Kč na specifický vysokoškolský výzkum (6. místo mezi ostatními vysokými školami).  Na 6. místo se také řadíme z pohledu počtu studentů a absolventů doktorského studia. Hůře jsme dopadli s počtem publikací článků v časopisech s impaktním faktorem (12. místo).  Zatímco podle počtu podaných patentů jsme na 3. pozici a v ukazateli prostředků získaných v rámci smluvního výzkumu pro průmysl (více než 82 mil. Kč) jsme dokonce druzí za ČVUT. 

Co z toho vyplývá? Pohybujeme se v čele pelotonu, který se snaží dohnat vedoucí skupinu pěti nejlepších univerzit v České republice (ČVUT Praha, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, VUT v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci). Je to těžké se dotahovat, ale nelze jinak.  Kdo by chtěl být jen nadprůměrný ;-)?!