Blog

Jak to vidím já

Není to tak dávno, co jsem Vás oslovil s žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se SWOT analýzy naší univerzity.  Zpracování této analýzy slabých a silných stránek se týká především našich akademických pracovníků a doktorandů, tedy lidí, kteří mají se životem naší vysoké školy delší zkušenost.  Určitě to neznamená, že nás nezajímají názory těch mladších a předpokládám, že bude příležitost v rámci ministerského projektu KREDO se s nimi také seznámit alespoň zprostředkovaně. Na pátečním slavnostním zasedání vědecké rady naší univerzity jsem si proto dovolil představit svůj rámcový náhled na to, co já vidím jako naše silné a slabé stránky. V čem vidím naše příležitosti i ohrožení.  A o tento pohled bych se chtěl s Vámi podělit i na tomto místě.  Takže, tak to vidím já:

SWOT

 

Vzdelavani

 

Tvurci

 

Internacionalizace

 

Finance


Vize