Blog

V čem se liší pivovar a univerzita

Asi největší rozdíl mezi pivovarem a univerzitou je nepochybně v tom, že v případě toho prvého se pivo produkuje, zatímco na univerzitě se spíše konzumuje (samozřejmě mimo pracovní dobu) ;-). Tedy pokud se ta univerzita nezabývá potravinářskými disciplinami, což tedy určitě neplatí pro tu naši. Proč se ale tomuto tématu věnuji, vychází z toho, že minulý pátek byl u nás na vysoké škole pan Bernard. Účastnil se besedy pořádané Stavovskou unií studentů Ostrava a během ní pronesl zajímavou myšlenku. Snažili se dospět k tomu, co v jejich firmě, rodinném pivovaru, tvoří klíčové hodnoty. Zeptali se na to svých zaměstnanců, protože považovali za důležité, že to jsou hodnoty všech a nejen vedení firmy. Po roce a půl dospěli k pěti klíčovým slovům: otevřenost, důvěra, spolupráce, zodpovědnost a pozitivita. To mi případá jako něco, co by mělo být důležité i pro univerzitu. Jako zajímavá souhra okolností je ale fakt, že právě v této době připravujeme pro naše zaměstnance dotazník na téma hodnocení našich slabých a silných stránek. V čem vidíme své příležitosti a co nás může ohrozit. Chceme takto učinit, protože v rámci projektu KREDO, financovaného naším ministerstvem, jde o definování strategie rozvoje univerzit až do roku 2030. Z pohledu naší vysoké školy bychom mohli vyjít z vašich názorů a nápadů. Nepochybuji o tom, že vyhodnocení nebude nic jednoduchého, ale jsem přesvědčen o tom, že to stojí zato. Moc bych si přál, abyste se pod ten dotazník podepsali, protože to otevře možnosti dalších diskuzí, ale konečné rozhodnutí je samozřejmě na vás. Jak vidno, zase tak velký rozdíl mezi pivovarem a univerzitou není ;-).