Blog

10:1?

Vzpomínáte si na můj blog na téma počtu studentů na jednoho pedagoga v českém vysokém školství? U nás je ten poměr v současné době 20:1. Když jsme měli v minulém týdnu setkání Fóra průmyslu a vysokých škol, tak opět zazněla kritika na téma kvality absolventů. A pravda je, že ten současný poměr jejímu zlepšení určitě nepomůže. Jediné možné řešení je tento neblahý stav změnit tak, že na jednoho studenta budeme dostávat více peněz a my na druhou stranu nebudeme do studia přijímat tak velké počty studentů, kteří záhy stejně naše školy opustí. Dohoda mezi všemi zúčastněnými, tzn. průmyslovými svazy, technickými vysokými školami a náměstkem pro vysoké školy, je dostat se během pěti let na poměr 10:1. Stále to ještě pokulhává za mezinárodním standardem, ale je to šance pro nás všechny. Pro nás, co mladou generaci pro praxi připravujeme a pro průmysl dostat do svých podniků kvalitní techniky, kterých je stále všude nedostatek.