Blog

Energetické ztráty

Asi nikdo z nás nemá rád, když se mění vlády a prakticky žádná z nich není schopna dovést svůj volební mandát do konce. Když jste závislí na jednání s ministry a dalšími lidmi z vedení ministerstev, tak je to ještě o něco horší. To proto, že jakýkoliv koncept nebo záměr prostě musíte vysvětlovat novým lidem znovu a znovu od začátku. To nemluvím o navrhovaných změnách zákonů, které jsou uvedeny do stavu hibernace a čeká se, zdali se jich v budoucnu někdo chopí a bude se pokračovat v jejich projednávání. To je i příklad novely Zákona o vysokých školách. Horší je ale situace, která se nyní projednávala v Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace. Jeden z jejích klíčových úkolů je připravit návrh rozpočtu. Jedná se cca o 27 mld. Kč, které je třeba rozdělit mezi všechny ty, kteří se věnují vědě a výzkumu. Je to proces, který trvá mnoho měsíců a vyžaduje řadu dlouhých jednání. Takto připravovaný návrh rozpočtu byl začátkem léta nakonec usnesením minulé Vlády přijat a všichni jsme doufali, že po schválení Parlamentem se dostane naší vědě o trošku více než v loňském roce. Chyba lávky! Nová Vláda sestavila svůj rozpočet a není třeba dodávat, že v jiné struktuře a menším objemu, než ten, který už byl jednou schválen. Že jsme tento nový návrh Vlády v demisi odmítli snad ani nemusím dodávat. Holt stabilita je něco, čeho se české politice zatraceně nedostává. Člověk si pak říká, zdali má vůbec cenu se s něčím takovým trápit. Není nic horšího než zmařená energie. V technice i politice.