Blog

Odměna navíc

Říká se, že období, kdy se daří střídají údobí, kdy je tomu naopak.  Ekonomická a finanční krize, úsporná opatření na straně státu nám určitě nepomohla.  Pokles 312 mil. v oblasti příspěvku na vzdělávací činnost za poslední tři roky se musel někde projevit. Platy, které stály právě na této kapitole našeho rozpočtu, se tak musely snižovat.  Už předminulý rok se nám ale podařilo zajistit kladný výsledek našeho hospodaření a za rok 2012 jsme jej opět navýšili, stejně tak jsme výrazně posílili rezervu univerzitních fondů.  Tyto úspěchy jsou zásluhou především našich zaměstnanců, za což jim patří velký dík. Děkovat však někdy nestačí. Proto  jsme se ve vedení univerzity dohodli, že před prázdninami každý náš zaměstnanec dostane odměnu, něco navíc.  Příspěvek na období dovolené, který ten loňský pokles mezd pomůže kompenzovat. Takže si to užijte a věřme, že tento pozitivní vývoj udržíme i do budoucna. Držme si palce :-).