Blog

Jméno pro superpočítač

Probrat se více než 6000 návrhů jmen pro náš superpočítač nebylo nic jednoduchého.  Ta škála různorodosti byla skutečně nesmírně široká.  Objevila se jména postav z Čapkova R.U.R., z filmů jako Matrix, Star Trek, ale taky jména ryze ostravská jako Chachar, Baník a nejednou se objevil i onen známý ostravský “nezkušený horník” (tohle raději jenom opisem ;-)). Nakonec jsme se shodli na tom, že to jméno by se mělo vztahovat k Ostravě a našemu regionu. Mělo by spojit to historické i to nové, které nepochybně náš superpočítač představuje. V roce 1830 byl v Ostravě otevřen první štolový uhelný důl, který se pak v roce 1835 změnil vyhloubením těžní jámy na hlubinný.  Jmenoval se Ferdinandovo štěstí.  Ten důl pak v roce 1843 zakoupil Salomon Mayer von Rothschild, který jej přejmenoval podle jména svého syna. Jména, jehož nositelem byl i jeden významný svatořečený teolog a filosof, který žil v létech 1033 až 1109.  V roce 1847 byl dán u této těžní jámy do provozu první parní stroj.  Mimochodem, tehdy komíny a z nich stoupající dým byly symbolem prosperity, úspěchu a bohatství, dnes nám spíše dělají starosti.  Ten důl těžil uhlí až do roku 1991, kdy se pak změnil v ono asi všem dobře známé Hornické muzeum Landek. První důl a první superpočítač.  Jak tyto věci propojit? Právě přes jejich jméno - Anselm. Tak se totiž ten první důl, syn Salomona Mayera Rothschilda, myslitel a filozof Anselm z Canterbury jmenovali.  A tak se bude jmenovat i náš superpočítač.  Snad bude pro nás znamenat to, co znamenalo uhlí pro historickou Ostravu.  Nový rozměr prosperity a úspěchu.  A jak se otevíraly a pojmenovávaly nové doly a jámy, tak i my bychom chtěli přiřazovat jejich jména k našim dalším superpočítačovým clusterům.  Chceme tak vzdát hold našemu městu, které si to určitě zaslouží. Ostravě, městu těžních věží a teď i superpočítače.