Blog

Smluvní výzkum konečně na scénu

To, že smluvní výzkum tvoří klíčovou součást příjmů univerzit všude ve světě už tady zaznělo. Ve Spojených státech tvoří mnohdy i více než 15% prostředků, které průmysl dává formou kontraktů univerzitám na vědu a výzkum. U nás je to kolem 1%, což je skutečně hodně málo. Pak se nelze divit, že se spolupráce vysokých škol a průmyslu stává terčem kritiky ze všech stran. Naše škola, stejně jako ostatní techniky, na tom není zase až tak zle. V loňském roce to bylo 84 milionů z celkových 625, takže ten poměr není vůbec špatný. Co je ale špatné, že výsledky takového výzkumu se nijak nehodnotí a tak jsem se i já sám nejednou setkal s názorem, že je lepší napsat článek do časopisu s impakt faktorem, který je hodnocen, než se trápit nad řešením projektů, které sice jsou zaplaceny, ale z pohledu akademického výkonu nemají téměr žádný význam. Proto jsem tuto problematiku otevřel během jednání Rady pro vědu, výzkum a inovace na téma nové metodiky hodnocení vědy a výzkumu. Konečným a pozitvním výsledkem je to, že smluvní výzkum by se měl stát do budoucna součástí hodnocení výkonu výzkumných organizací a tedy i vysokých škol. Je to nepochybně krok vpřed principům, které se běžně používají ve vyspělých zemích. Za každou vydělanou korunu z neveřejných prostředků stát doloží druhou ze svého. A co má z pohledu aplikovaného výzkumu větší význam než to, že jeho výsledek skutečně slouží něčemu praktickému. Nenapadá mne lepší cesta, jak vylepšit konkurenceschopnost naší země!