Blog

Kontrahované financování

Každým rokem čekáme s velkým napětím na to, jaký bude rozpočet naší vysoké školy v daném roce. Nový významný fenomén, který se stále více dostává do života je, že nakládáme se dvěma základními typy financování naší vysoké školy. Je to příspěvek na vzdělávání a na rozvoj výzkumných organizací, tedy institucionální prostředky na podporu vědy a výzkumu. To druhé má jednoznačně charakter růstu, to první a klíčové pro každou univerzitu je podpora vzdělávání. Tam jsme za poslední roky tahali za o dost kratší konec lana a byť se poprvé letos tato položka rozpočtu jakž takž začala stabilizovat, tak financování vzdělávání nemá na růžích ustláno. Novela vysokoškolského zákona se snaží problém každoročního napětí a nejistoty odstranit. Snahou je uzavřít s vysokou školou kontrakt na dobu tří let a umožnit tak lépe plánovat využití těchto prostředků v tomto časovém horizontu. Nemělo by tak docházet k možným a hlavně nečekaným každoročním propadům, které nám tak znepříjemňují život. Navíc se předpokládá, že se z daného rozpočtu vyčlení určité procento na podporu oborů, jejichž absolventů se naší ekonomice nedostává, a že se jedná i o techniky, není bezpochyby sporu. Ale jako na všem, tak i tady je malá piha na kráse. Aby bylo možné kontrakt ze strany státu garantovat, tak by se takto definované prostředky určené vysokým školám musely stát součástí mandatorních výdajů státního rozpočtu. Ten se totiž schvaluje v Parlamentu České republiky každoročně. Tady asi nelze očekávat ze strany našeho (jakéhokoliv) pana ministra financí vstřícný krok, aby se školy staly výjimkou. Budeme muset počítat s tím, že garance kontrahovaného rozpočtu nebude stoprocentní. Je to ale krok vpřed a doufejme, že se vše dobré, co všichni od této změny očekáváme, taky naplní.