Blog

Audit a zase audit

Pořád si říkám, že je nutné být pozitivní, ale přiznám se, že když snad každý týden přebírám pověřovací listiny různých kontrolních orgánů, tak se mi téhle pozitivní energie moc nedostává. Jednou je to Řídicí orgán OP VaVpI, jindy NKÚ, pak třeba někdo z Ministerstva financí a tak pořád dokola. Pravda je, že jsou projekty, které jsou kontrolovány opakovaně podle klíče, který zůstává mému chápání utajen. Když jsem se chvíli bavil s jedním z auditorů, který teď u nás pobývá, tak jsem se dozveděl, že i oni, stejně jako my, jsou auditováni a kontrolováni zase jinými auditory. Jednoduchou úvahou jsem tedy dospěl k tomu, že auditoři mají své metaauditory a ti mají své metametaauditory a asi by se dalo pokračovat do dalších "meta" úrovní. Přemýšlím, kde to končí, který že to kontrolní orgán už nemá svůj kontrolní orgán. Jedna věc je ale naprosto jistá - nepochybuji o tom, že tohle všechno není zadarmo a marně v tom hledám přidanou hodnotu. Není se co divit, že ta naše sjednocená Evropa je ve finanční krizi. Vzpomínám si, jak jsem v devasátých letech dostával granty z firem jako Texas Instruments nebo HP. Prostě poslali peníze a jediné, co po mně chtěli, abych tam pak přijel a ukázal, co jsme vybádali. Nemusím dodávat, že nechtěli žádné vyúčtování, prostě je zajímaly výsledky. Ty se paradoxně moc nechtějí dneska, tedy pokud někdo nechce excelovskou tabulku vyplněnou čísly tzv. monitorovacích ukazatelů. Jsem moc negativní, nebo kritický? Asi ano, ale jsem optimista a věřím, že to někomu někdy sepne a uvědomí si, že ty, co chtějí tvořit, je třeba nechat tvořit a ne je pořád (dokola) kontrolovat.