Blog

Zkušenosti ze zahraničí

Říká se do třetice všeho dobrého a zlého, ale v tomto případě to snad až tak neplatí.  Téma integrace je možná pro někoho věc zlá, pro někoho dobrá, v každém případě je to věc nová, o které se diskutuje a minimálně nějakou dobu i diskutovat bude. Chtěl bych tedy naváza na své předcházející příspěvky a doplnit je o další zkušenosti, které zazněly z úst pana ministra, jeho prvního náměstka, který by měl být garantem naší případné integrace a také kolegů ze zahraničí, kteří k nám dorazili a vystoupili v minulém týdnu na naší konferenci.  Ty zahraniční prezentace byly celkem tři a můžete se na ně podívat prostřednictvím odkazů na jejich autory (prof. Airila, prof. Eika a prof. Finance). Ti k nám přicestovali z Finska, Dánska a Francie a byli jedněmi z hlavních koordinátorů integrace jejich univerzit.  Je to nepochybně zajímavé čtení a měl by si je projít každý, kdo chce být o něčem takovém alespoň trochu v obraze. Já bych si na tomto místě dovolil posoudit společný postup obou našich univerzit směřující k integraci, nebo k další naší existenci jako dvou samostatných subjektů ze tří klíčových pohledů.  Asi se shodneme na tom, že chceme mít kvalitní, dobře uplatnitelné absolventy, chceme posílit výzkumný charakter naší vysoké školy, přiblížit se v tomto těm nejlepším minimálně v České republice a nepochybně i při klesajících veřejných prostředcích si zachovat možná i trochu více než je jen udržitelný rozvoj. Z pohledu absolventů, výzkumu a hospodaření pak můžeme společný a samostatný postup charakterizovat následujícím způsobem.
Z pohledu absolventů:

Absolventi

Z pohledu vědy a výzkumu:

Vyzkum

Z pohledu hospodaření:

Hospodaření

Není sporu, že to je pohled můj, subjektivní a nepochybuji o tom, že do hry vstoupí celá řada hrozeb, jako je legislativní náročnost celého procesu, lidský faktor obavy ze ztráty identity, nutnost zaměnit zaběhané stereotypy za zcela něco nového a nutnost vše zajistit finančními prostředky, které by muselo poskytnout MŠMT.  Proto je třeba o těchto věcech dále diskutovat.  Skončil bych citátem pana prof. Finance: “komunikujte, komunikujte a zase komunikujte”. Proto i tento blog.