Blog

Návštěva pana ministra

Nebývá často, že naši univerzitu navštíví pan ministr školství. Stalo se tomu tento pátek za účasti vedení obou našich univerzit a jeho tří náměstků, jejichž činnost úzce souvisí s vysokými školami. Téma jsem už avizoval - spojování univerzit. Marně pátrám ve své paměti po proslovu, pokud vůbec někdy zazněl ;), kdy člověk z nejvyšších pater politiky byl schopen tak jasně a přesvědčivě argumentovat. Vyjádřit podporu komplikovanému a z lidského pohledu i citlivému procesu sloučení dvou univerzit je zatraceně těžká věc, ale i ten největší skeptik měl problém najít argumenty proč ne. Z úst pana ministra zaznělo, že proces diverzifikace univerzit je nevratný, postupně se bude stále více a více podporovat excelence a kvalitu nebudeme moci nahradit počtem přijímaných studentů. A my bychom měli “... chápat naši integraci jako velkou šanci do budoucna”. Mimochodem i proto, že integrace je jedna z pěti priorit reformy vysokých škol. Ano, často se hovoří o tom, že aritmetika prostého součtu kvalitu a excelenci nemůže zajistit, ale bez naše případného sloučení budeme mít skutečný problém na ni dosáhnout. Je naším cílem rozšířit páteř univerzitního vzdělání reprezentovaného osou Praha - Brno o Ostravu. To by nepochybně znamenalo velkou prestiž, být první univerzitou v České republice s takto široce definovanou nabídkou studijních oborů a interdisciplinárně pojatým výzkumem. Nejde ale jen o Českou republiku, nacházíme se v těžišti velkého a lidnatého euroregionu a univerzita poskytující unikátní vzdělání všech, nejen těch technických oborů, nám otvírá řadu nových možností do budoucna. Na setkání zaznělo mnohem více myšlenek a argumentů podporující ono ANO případné integraci, a tak bych skončil alespoň jedním citátem pana ministra: “Integrace je krok, kterého nemůžete litovat!”.

P.S.: Odkaz na prezentaci ke stavu projektu integrace.