Blog

Podpora integrace vysokých škol

O podpoře dobrovolné integrace vysokých škol se hovořilo už na jednání České konference rektorů minulý týden v rámci připravované novely zákona o vysokých školách. Dnes se o ní hovoří celý den na vlnách Radiožurnálu a jako obvykle, tak i v tomto případě o všem mají naše média jasno.  Možná více jasno než i naše dvě ostravské univerzity, které v současné době takový projekt sbližování obou institucí řeší a už téměř dva roky o něm diskutuje a hovoří.  Vnější pohled je jasný.  26 veřejných vysokých škol a 46 soukromých představuje téměř obskurní číslo institucí, které se hlásí k vysokoškolskému vzdělávání.  Je to třikrát více na jednoho obyvatele, než je zvykem ve vyspělých evropských zemích.  Při poklesu demografického vývoje a při doložené klesající úrovni vzdělanosti naší nejmladší generace je nad slunce jasné, že prostě možných studentů vysokých škol bude zákonitě ubývat.  Pokud chceme zajistit kvalitu našich absolventů, a to je absolutně nejdůležitější výzva, pak takový počet vysokých škol nebude mít koho učit. Vnitřní pohled už tak jednoduchý není, protože čím více se do daného problému sjednocování vnořujeme, tím více je vidět složitost takového procesu. Jeho původním hlavním motivačním faktorem byla hrozba administrativního rozdělení univerzit v České republice na výzkumné a ty ostatní. Tento problém již není aktuální, protože se, jak také zaznělo na společném setkání rektorů s ministrem, spíše počítá s přirozeným vývojem a diverzifikací univerzit podle toho, jak budou jednotlivá pracoviště úspěšná ve vědě a výzkumu.  To je nepochybně přístup, kterému fandím. Náš zájem dostat se mezi ty výzkumné ale trvá.  Spojením obou univerzit bychom se prostým aritmetickým součtem sice dostali na sedmé místo z pohledu hodnocení RIV, ale to by bylo málo. To, že bychom se stali třetí největší univerzitou by se mělo především projevit jak v kvalitě našich absolventů, tak dosažených výsledcích ve vědě a výzkumu.  To je také hlavní motivací současného trendu slučování univerzit v Evropě i ve světě.  Dát dohromady to nejlepší znamená navýšení konkurenceschopnosti a o tu by nám mělo jít především.  O tom všem se teď bude opět diskutovat.  21. září k nám do Ostravy přijede pan ministr se svými třemi náměstky a následně 25. a 26. září proběhne v Ostravě konference. Hlavním tématem obou těchto akcí je integrace obou našich univerzit.  Účast přislíbili mimo jiné i experti z Dánska a Finska, kteří se o takový proces starali na jejich univerzitách a jsou ochotni se s námi o jejich zkušenosti podělit. Proto je také na 26.9. vyhlášeno rektorské volno. Můžete přijít na Novou aulu a o těchto věcech diskutovat.  Jste zváni! Pokud si v tom každý jednotlivec a člen naší akademické obce neudělá jasno, zdali to chceme nebo ne, pokud nebudeme používat racionálních argumentů pro a proti, pak se taková případná (a zatím ne jistá, jak prezentují média) integrace nemůže podařit. Stále platí, že to, jestli tady v Ostravě bude velká společná univerzita, závisí především na rozhodnutí akademických obcí obou univerzit a jejich reprezentacích.