Blog

Euro 2012 podruhé

Ne, už nebudu psát o fotbale, ale chtěl bych tímto názvem navázat na můj minulý příspěvek. Ten totiž způsobil velkou nevoli v řadách Akademie věd. Ano, byl jsem ofenzivní, ale už jsme musel nějakým způsobem reagovat na výpady do řad RVVI, jejichž jsem členem. Naše rozhodnutí o návrhu rozpočtu bylo označeno za skandální a její členové za neschopné koncepčního myšlení. Jsem ale stále přesvědčen o tom, že za daných podmínek nebylo možné nalézt lepší řešení. Ten důvod je prostý. Peněz je oproti loňsku méně o 700 mil. a v čase přibývá těch, kteří chtějí svůj výzkum financovat z veřejných prostředků. Věda, výzkum a inovace byly definovány za základ naší konkurenceschopnosti a vznik takových pracovišť je toho důsledkem. Bude ale ještě hůře. Stagnace rozpočtu na vědu a výzkum, který sice na rozdíl od jiných neklesá, bude jen stěží stačit na pokrytí všech požadavků. Pokud se do systému více peněz nepřidá, pak budeme muset ubrat se svých představ, co jsme pro naši vědu, výzkum a inovace původně chtěli. Bude se muset podpořit především excelence a efektivnost celého systému. Že to nebude jednoduché, snad není ani třeba dodávat. Z mého pohledu mohu říci, že si této kvalitativní změny univerzity "užívají" už několik let a netřeba k tomu cokoliv dalšího dodávat. Nakonec i na tomto místě jsem už o tom také hodně napsal. Závěrem bych chtěl říct, že i to prostřednictvím různých prohlášení, článků a rozhovorů v médiích vyvolané napětí mělo své pozitivum. Vešli jsme s panem předsedou Drahošem do přímé dialogu a troufám si říct, že jsme si celou řadu věci vyjasnili. Já bych jen dodal to, co jsem před nedávnem řekl za jeho přítomnost během oslav 30 let Ústavu Geoniky AV ČR v Ostravě: "není důležité komu patří budovy, ale jde o spolupráci lidí v nich". My takovou spolupráci podporujeme léta a jak jsem slíbil také ji podporovat budu. Není ale také pochyb, že budoucnost přinese celou řadu problémů. Budeme je muset řešit všichni, univerzity, Akademie věd i průmyslový výzkum. Všichni k tomu budeme potřebovat hodně dobré vůle a nepochybně i velkou míru vstřícnosti a vzájemného pochopení.