Blog

Inovace, inovace, inovace ...

... a zase inovace.  Mám pocit, že to slovo slyším stále více a více.  Objevuje se v názvech různých programů, rad, konferencí a workshopů. Jenom v minulém týdnu proběhla v Ostravě dvě setkání na toto téma. Nic proti nim, ale mám tak trochu obavy, že opakováním tohoto slova se nic nového nevymyslí.  Naopak, bojím se toho, že to začíná mít přesně opačný dopad na ty, kteří čekají na konkrétní kroky jak podpořit zhodnocení dobrých nápadů.  Tak trochu mě i znervózňuje vznik různých společností, které se zabývají inovativním podnikáním.  Hlásí se ke zprostředkování kontaktu lidí z univerzit s průmyslovou praxí. Nevím, mám pocit, že problém dnešní doby jsou právě zprostředkovatelé a nejen v této tvůrčí oblasti.  Začíná jich být více, než těch, kteří skutečně vytváří hodnoty. Jsem přesvědčen, že s dobrými nápady a inovacemi se to má jako se závodními koni. Je třeba je nechat běžet, nebrzdit a samozřejmě jim zajistit ty nejlepší tréninkové podmínky.  To je také úkol nás na univerzitách. Nový nápad se totiž může zrodit pouze tehdy, pokud znáte danou problematiku, pokud věnujete čas jejímu studiu, bádaní a hledání řešení neznámých problémů. A když pak někomu ten nápad konečně probleskne hlavou, tak pak je třeba se jej chopit a dotáhnout do konce. Tady můžeme pomoci taky, třeba naším Centrem podpory inovací. Je tady ale ještě jeden fenomén - finanční prostředky. Spousta lidí u nás si stěžuje, že jich je v oblasti podpory inovací nedostatek.  Nemyslím si. Fondů pro podporu inovací není málo.  Dotačních titulů na toto téma stále přibývá. Má to ale jedno ale! Statistická analýza, kterou provedli ve Spojených státech, a ty nikdo nemůže osočit z toho, že by nebyly dostatečně inovativní, ukazuje, že vznik inovativních firem financují z 64,4% samotní autoři nových myšlenek a nápadů.  Z 17,8%  jim s tím pomáhají rodina a přátelé a teprve ten zbytek jde z veřejných fondů a rizikového kapitálu. A právě v tomto kontextu jsem si vzpomněl na slova představitele vrcholového managementu jedné velké švýcarské farmaceutické firmy: “nespoléhejte na dotace a podporu, nejlepší motivací jak uspět, je do svého nápadu vložit vlastní peníze”. Takže přestaňme o inovacích jen mluvit, hledejme dobré nápady a hlavně ti z vás, kteří je mají, běžte do toho i přes všechny ty nesnáze a potenciální rizika.  Více než kde ji i tady platí, není na dobré příklady. Rádi je podpoříme.