Profil pracovníka

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.

Kontakt

Funkce

Funkce
Ředitel (511)
zástupce vedoucího zkušební laboratoře VCH (549)
Akademický pracovník (541)